home : zvlhčování : heaterSteam
produkt specifikace dokumentace příslušenství galerie
odporový elektrický vyvíječ páry     heaterSteam – UR*
umístění elektrické schéma rozměry přehledové schéma